Läsvärt om klimat och hållbar miljö
 

Göte Bertilsson:

Mat, klimat, miljö
En möjlighetsbok


ISBN: 978-91-86539-88-7, Recito Förlag
Utgiven 2010
140 sidor. Mjukband.
Pris kr 186 inkl moms plus frakt.
Kan beställas hos www.litenupplaga.se 

Göte Bertilsson är pensionär och agronomie doktor och sedan mer än tio år uppmärksammad debattör när det gäller jordbrukets miljöfrågor.

Med "Mat, klimat, miljö", en bok i det måttliga formatet 140 sidor, har han lyckats skapa den absolut viktigaste svenska skriften om hållbar och klimatanpassad växtodling.
   Författaren tar upp de komplicerade sambanden mellan växtodlingsmetoder, växthusgaseffekt, urlakning av kväve och fosfor, bevarande av bördighet och produktionsresultat på ett enkelt och överskådligt sätt – utan att glömma helikopterperspektivet. Med ett stort antal räkneexempel illustrerar han effekten av olika bearbetningsmetoder och gödslingsstrategier.
   Den viktiga slutsatsen i boken är att målinriktade åtgärder för att nå största möjliga hållbarhet och miljövänlighet minskar jordbrukarens möjlighet att hävda sig i internationell konkurrens. Författaren föreslår därför olika fiskala åtgärder som gör det möjligt att samtidigt hantera verksamheten på ett miljöoptimalt sätt och ändå nå ett gott ekonomiskt resultat.
JM

 

Formas fokuserar:

Jordbruk som håller i längden
ISBN: 978-91-540604-3-6, Formas
Utgiven 2010
456  sidor, pocket. Pris kr 51.
Kan beställas hos www.formas.se

Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder samtidigt som klimatet förändras? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska lösningar varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna grödor och mera genteknik. Men det handlar också om handelspolitik och marknader, om svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer.
    I "Jordbruk som håller i längden" finns artiklar av ett 40-tal svenska forskare om hållbart jordbruk, djurhållning och livsmedelskvalitet. Dessutom finns inslag om det globala perspektivet samt om skillnader i synsätt mellan det ekologiska och det konventionella jordbruket.
   För den som vill hålla sig a jour med hur svenska forskare ser på vägarna till ett framtidssäkert och hållbart jordbruk är den här boken en guldgruva.
JM.

Åter till öppningssida

JMF   JM Förlag    Råbelöfsallén 111    29104 Kristianstad  070-5818468  john.murray@jmf.se