Omdömen om

”Råbelöf från forntid till framtid”

 

Efter sju års förberedelser föreligger nu den nya boken Råbelöf  från forntid till framtid. Det är en intressant skildring av en skånsk sätesgårds historia under sex århundraden. Huvudredaktör för den 275-sidiga boken har varit John Murray från nuvarande ägarfamiljen och som medhjälpare finns bland annat Barbro Björk och Mac Murray.

    Med stöd av Råbelöfs omfattande godsarkiv och djupdykningar bland annat i Riksarkivet i Köpenhamn har i bokform växt fram en uttömmande bild av gårdens och även ägarsläktens historia.  Det är intressant att konstatera hur arbetaroroligheterna vid godset 1866-68 och strejken 1907 nu behandlas med ett historiskt förklarande perspektiv. Personliga minnen från tidigare ägare förhöjer läsningen och en intressant fotosamling kompletterar inblicken.”

Sune Friström, kulturarbetare och tidigare stadsarkitekt i Kristianstad.

 

”Mångsidiga och levande beskrivningar av detta slag, som även inrymmer muntligt traditionsmaterial knutet till vissa platser – internationellt benämnt Intangible Cultural Heritage – uppmärksammas därför i dag i hög grad. Personliga minnesskildringar med ett uttala ”inifrånperspektiv” som i denna skrift, kompletterade av släktporträtt, familjebilder och foton av dagligt liv och verksamheter under olika epoker i en samlad kontext av detta slag, måste därför ses som ett ytterst värdefullt bidrag till svensk kulturhistoria.”

 Jan Rosvall, fil dr och professor vid CTH och Nanne Engelbrektsson, biträdande professor emerita vid Göteborgs Universitet. 

 

 

  

Åter