Miljöbil på villovägar

– svensk miljöbilspolitik totalt fiasko

 

”Miljöbil på villovägar” är titeln på en 144-sidig skrift där miljösystemanalytikern och debattören Per Kågeson totalt underkänner den svenska miljöbilspolitiken. Särskilt underkänns den stora och dyra satsningen på etanol som personbilsbränsle.

   Kågeson sammanfattar själv sin skrift i nio punkter:

 

•  Sverige är ensamt i Europa om att i stor skala satsa på etanolbilar (E85).

•  Som ett resultat av en missriktad industripolitik har vi Europas mest bränsleslukande personbilar och två inhemska tillverkare som har svårt att hänga med i konkurrensen till följd av ett otillräckligt omvandlingstryck på sin hemmamarknad.

•  Kombinationen av etanol och hög bränsleförbrukning har skapat ett ekologiskt fotavtryck som är så stort att jorden far illa om andra länder skulle följa vårt exempel.

•  För att hålla liv i etanolsatsningen kan skattesubventionerna år 2020 behöva överstiga 7 miljarder per år.

•  Skillnaden mellan att ha Europas törstigaste bilpark och att vara ett av de ledande länderna inom EU kan för vår del beräknas till ca 1,7 miljoner ton koldioxid år 2020.

•  Vår onödigt höga bränsleförbrukning kan leda till att vi måste höja skatten på bensin och diesel med 3 kronor mer per liter än vad som annars skulle ha krävts för att klara målet om att minska växthusgaserna med 40 procent till 2020.

•  EU kräver av oss att vi ska ersätta 10 procent av transportsektorns oljeanvändning med förnybar energi till 2020. Det kan vi klara genom partiell elektrifiering, låginblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel samt genom att utnyttja avfall för framställning av biogas.

•  Vi bör ha goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen hos nya bilar med 45 procent mellan 2008 och 2020. Men det kräver att vi utvecklar styrmedel som stödjer en sådan utveckling och inte, som de nuvarande, motverkar EUs möjligheter att nå målet att nya personbilar i genomsnitt ska få släppa ut högst 130 gram koldioxid per km 2015 och 95 g 2020.

•  Det effektivaste styrmedlet är att införa en differentieras försäljningsskatt som varken gör genomsnittsbilen dyrare eller ger staten någon inkomst. I Frankrike tillåts intäkterna från en sådan skatt på bränslekrävande nya bilar finansiera premier till fordon med låg förbrukning. Systemet är teknikneutralt och har visat sig vara mycket verkningsfullt.

 

Analysen i Kågesons bok bygger på robusta och väldokumenterade grundfakta. Den borde läsas av alla miljöengagerade människor och särskilt av de som kan påverka utvecklingen inom politik och transportsystem. Rekommenderas!

 

John Murray

 

ISBN 978-91-86203-20-7 Per Kågeson: Miljöbil på villovägare, 144 sid.

 

 

Kommentera!

 

Åter