Bra om miljömedvetna företag satsar på kolkraft 

Kol i olika former som förbränns i fasta förbränningsanläggningar svarar för över hälften av de globala utsläppen av växthusgaser. Det är angeläget att ägarna till dessa anläggningar har en ett stort engagemang i klimat- och miljöproblem. Det har Vattenfall och dess nuvarande VD Lars G Josefsson. Man redan notera engagemang i utsläppsminskande åtgärder från Vattenfalls sida, bl a i form av försök med koldioxidlagring i jorden.

 

Hur man än ser på saken är det nödvändigt att snabbt och kraftfullt minska användningen av fossilt kol i olika former (stenkol, olja, naturgas) för energiframställning. Även den som är skeptisk till IPCCs förklaringar till den oomtvistade temperaturhöjningen måste acceptera att vi lånar vår jord av våra barn och att vi med hänsyn till kommande generationer saknar rätt att utan plan förbruka ändliga resurser. Dit hör bland annat olja, naturgas och fossilt kol.
Oljekriserna har under snart 40 år riktat intresset mot en kommande svår oljebrist. Nu är det risken för förödande klimatförändringar som riktat intresset mot växthusgaserna.
Om hur mycket vi måste minska utsläppen finns det olika meningar om. Men att det är viktigt och mycket bråttom med kraftiga minskningar är de flesta överens om. Vi har börjat med en del mindre åtgärder, vi har hittills skrapat lite på problemets yta. Men har vi gjort det på rätt sätt?
I det globala perspektivet är det eldning med fossila bränslen i fasta förbränningsanläggningar, däribland kraftproduktion, som svarat för över hälften av utsläppen. Transporterna svarar för omkring 20 % i globalt perspektiv. Ändå är det transporterna som dominerat den svenska debatten.
Om man kör en bil på etanol tillverkad av vete tar man högst 25 % av vetets energiinnehåll till vara. Om man sprutar in vetet i en koleldad modern panna tas 90 % av energin tillvara. På samma sätt kan man resonera när det gäller biodiesel av typen växtmetylester (rapsolja, palmolja).
Naturligtvis ska man sätta in de begränsade mängder biobränslen vi har att tillgå där de gör bäst nytta. Och det är i de fasta förbränningsanläggningarna. Och i det sammanhanget bör klimatengagerade intressera sig så mycket som möjligt i kolkraftverken. Och det blir ju lättare om man som Vattenfall är ägare.
Resonemanget leder också till att etanol eller växtmetylester inte för närvarande borde förekomma som fordonsbränslen. Inte förrän vi har tagit fram alternativ energi till de stora nedsmutsarna, de som eldar fossila bränslen i fasta anläggningar. Under tiden ska vi föredra petroleumbaserade bränslen för våra bilar och arbetsmaskiner, främst diesel som är mindre energikrävande att framställa än bensin och dessutom effektivare.

 

John Murray

 

Kommentera!

 

Åter